Antiquitäten Krächan, Sulzbachtalstr. 172, 66125 Saarbrücken-Dudweiler, Tel. 06897-64570, Mobil 0179-3221497, info@antik-kraechan.de

HOCH


Restaurierungsbeispiel Louis XVI.-Kommode
Anfangszustand:

Antiquitäten Krächan: Restaurierungsbeispiel Louis XVI-Kommode

Antiquitäten Krächan: Restaurierungsbeispiel Louis XVI-Kommode


Zwischenzustand:

Antiquitäten Krächan: Restaurierungsbeispiel Louis XVI-Kommode


Endzustand:

Antiquitäten Krächan: Restaurierungsbeispiel Louis XVI-Kommode

Antiquitäten Krächan: Restaurierungsbeispiel Louis XVI-Kommode

HOCH